Coaching

Kognitiv coaching er en systemmatisk og målorienteret coaching metode, som bygger på kognitiv terapi og metode, og den eneste form for coaching, der er evidensbaseret.

Quick Facts

Hvad er coaching?

Coaching er et redskab du kan benytte i samarbejde med mig, der med en fokuseret spørgeteknik når rundt om hvor du er i dag, hvilke udfordringer og ønsker du har, hvad der er muligt etisk, økonomisk, fagligt og resurse mæssigt.

Coachingen vil give dig, et mere nuanceret billede af hvor du står i dag og hvilke muligheder der er for dig fremadrettet.

Ofte har folk et negativt tankemønster eller begrænsende overbevisninger om sig selv, der hæmmer dem i at nå deres mål, eller en vanetænkning der gør dem blind for andre og bedre muligheder i deres liv.

Vi går dybere end du er vant til, når du taler med familie og venner, men vi går ikke så dybt som jeg gør det i psykoterapien, coaching er en samtaleform som er fremadrettet.

Kognitiv coaching og personlig udvikling

Kognitiv terapi bliver derudover i stigende grad anvendt indenfor coaching og personlig udvikling, da metoden kan bruges til generelt at opnå mere kontrol, balance og glæde i hverdagen. Kognitiv coaching er en systematisk og målorienteret coaching metode, som bygger på kognitiv teori og metode, og er den eneste form for coaching, der er evidensbaseret.


Kognitiv coaching tager udgangspunkt i, at den måde vi reagerer på i forskellige situationer, er bestemt af vores tolkning af disse situationer. Denne tolkning kan være hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig, i forhold til om vi er i stand til at nå vore mål og løse vore opgaver. Igennem et kognitivt coachingforløb hjælpes fokuspersonen til at ændre sin tolkning og tankegange og får derved muligheder for ændring og udvikling.


 

Hvornår kan coaching bruges?

Coaching er en samtaleform du kan have gavn af i mange af livets udfordringer. Når du står i en ny livssituation som du kan have svært ved at håndtere selv, hvad vej skal du gå og hvilke muligheder har du?

Eller du kan som en stor del af befolkningen leve et liv med karriere, familie, børn, hus, fritids aktiviteter og en vennekreds og alle disse ting kræver sin tid og plads. Igennem coaching lærer du hvordan du får din hverdag til at hænge sammen, så du har dig selv med i det og ikke går ned med stress.

Coaching

Kognitiv Terapi     Esbjerg.dk

Kognitiv Terapi Esbjerg

Bestil tid hos:

Birgitte Duborg

Vi har åbent:.

Mandag - Fredag kl 15:00-20:00

Kontakt info:

Stellas Alle 13

6715 Esbjerg

Danmark


+45 28 60 49 65

Info@kognitivterapi-esbjerg.dk

Følg os:

Følg os på facebook her: