Quick Facts

Kognitiv terapi er en anerkendt psykoterapeutisk hovedretning, der bruges verden over. Formålet med terapien er, at afhjælpe følelsesmæssig lidelse og ændre uhensigtsmæssig adfærd, dvs. adfærd, der hindrer én i udfolde livet som man kunne ønske sig det.

Vores følelser og adfærd bestemmes i høj grad af, hvordan vi tænker, og af vores antagelser og evalueringer af verden omkring os. Derfor arbejder kognitiv terapi med tænkningen og de følelser, den skaber i os.

Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer.


Teknikken blev opfundet af psykiateren Aron T Beck i 50’erne og fokuserer på, at mennesker, som bliver deprimerede, oftest har en tendens til at tænke negativt om sig selv og fortolke det de oplever og ses på en for dem selv negativ måde. De føler, de ikke kan slå til, og måske, at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider, der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Mennesker der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og heraf følger, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

Vi vil sammen tage udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, som du har, men som du slet ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker, du har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer.

Det er vigtigt, at du får afprøvet disse nye strategier hjemme inden næste session.

Kognitiv terapi kan således også give en mulighed for en ny forståelse af nederlag og vanskeligheder, man har oplevet tidligere i sit liv. Det er således ikke bare at lære at 'tænke positivt', noget man som deprimerede netop ikke kan.


Kognitiv Terapi

Kognitiv Terapi

I kognitiv terapi arbejder vi med tænkning og de følelser den skaber i os


Kognitiv adfærdsterapi


Kognitiv terapi er en hjælp til at lære dig selv bedre at kende

Den Kognitive Model

Kognitiv Terapi     Esbjerg.dk

Kognitiv Terapi Esbjerg

Bestil tid hos:

Birgitte Duborg

Vi har åbent:.

Mandag - Fredag kl 15:00-20:00

Kontakt info:

Stellas Alle 13

6715 Esbjerg

Danmark


+45 28 60 49 65

Info@kognitivterapi-esbjerg.dk

Følg os:

Følg os på facebook her: